Wat is QRM?

QRM is de methode om die zich richt op het drastisch verkorten van de doorlooptijd in het primaire proces. Met doorlooptijd bedoelen we de tijd van bestelling t/m levering.
Met name in de Design/Engineer/Configure/Make to Order tak van de maakindustrie is QRM goed en succesvol toepasbaar. 
Het is de wereld van de High Mix/Low Volume. 
En met de vanuit de klant geïnitieerde veranderingen waardoor snelheid en flexibiliteit steeds belangrijker worden, is het managen van de processen op basis van tijd, met als doel de doorlooptijd drastisch te verkorten, essentieel. 
QRM biedt hiervoor de strategie en tools. 

De vier pijlers, de grondslag van QRM

Bij QRM draait alles om tijd.


Het succesvol implementeren van QRM betekent dat er tijdwinst is geboekt in – en vooral tussen – alle fasen van een proces (van order aannemen tot afleveren).

QRM leidt tot drastische doorlooptijdverkorting in de hele keten. Het maakt werken sneller en slimmer.

 

QRM leidt tot:

 • Kortere doorlooptijden, waardoor de reactiesnelheid en de flexibiliteit naar de markt toeneemt
 • Transparante organisatie
 • Systeembrede flowefficiency
 • Hogere leverbetrouwbaarheid
 • Meer klanttevredenheid
 • Betere financiële resultaten door: 
  • Meer omzet
  • Meer winst
  • Meer cashflow
  • Minder Werk Onderhanden (WIP)

 

 • Effectievere inzet van mensen
 • Toename multi-inzetbaarheid medewerkers
 • Medewerkers ervaren meer teameigenaarschap
 • Afname ervaren werkdruk
 • Veiligere en overzichtelijkere werkomgeving
 • Flinke toename medewerkerstevredenheid