Implementatie van QRM

Elke implementatie is maatwerk.
Een implementatie kan pas na zorgvuldig vooronderzoek en een met alle belanghebbenden in het bedrijf afgestemd plan plaatsvinden.
Hieronder een schets van de stappen in het proces die normaal doorlopen worden.

1. Kennismaking met QRM

We nemen met je door waarom je QRM in je organisatie wil implementeren. Wat is het probleem dat je wil oplossen of de ambities die je nastreeft? Wij leggen je uit wat QRM is en wat je ervan kunt verwachten. Aansluitend bepalen we gezamenlijk of QRM het passende antwoord is op je vraag.

2. Quick scan

We leggen in een nulmeting vast hoe het proces nu is.  Met deze meting brengen we het verbeter potentieel in kaart op basis van de vier pijlers. Als resultaat van deze stap leggen we onze bevindingen vast.

Desgewenst kan op basis van de Quick Scan resultaten een Plan van Aanpak gemaakt worden voor een QRM implementatie. We maken een inschatting van tijd, resources en kosten om het project te laten slagen.

3. QRM-implementatie

Wij begeleiden de organisatie volledig bij de implementatie van QRM.
Elke implementatie start met een in-house basistraining voor de meest betrokken deelnemers en, bijvoorkeur, het Management Team. 
Waar nodig wordt de implementatie ondersteund met toegepaste training op basis van één van de Masterclasses.
We starten klein en rollen daarna verder uit. 

Binnen de implementatie betrekken we iedere bedrijfsdiscipline, van verkoop tot productie en van inkoop tot leveranciers. 
We formeren teams met multidisciplinaire medewerkers die samen de klantvraag invullen. We leren de medewerkers in een andere samenstelling te werken en faciliteren het aanleren van extra vaardigheden om deze multidisciplinair te kunnen inzetten. De rollen van leidinggevenden en medewerkers zullen hierdoor veranderen.

Kernpunt is focus, snelheid en kwaliteit.

4. Borging in organisatie

We gaan pas weg als alle veranderingen duurzaam geborgd in de organisatie en systemen zijn.
Daarvoor voeren we veranderingen door in de organisatie: we leren medewerkers om daadwerkelijk samen te werken in een team en het management om een andere invulling te geven aan leiderschap. Wij leren de organisatie op een andere manier naar de workflow te kijken.
Wij zorgen er voor dat je organisatie snel onafhankelijk van ons zelfstandig kan functioneren.